vergaderingvangelovigen.org

zakelijke dienstverlening

Beeld  |  Ralph Kleingeld

Kabinet maakt werk van toezicht op ANBI's

Het kabinet gaat het toezicht op ANBI's verbeteren  |  december 2022

Het kabinet gaat het toezicht op Algemeen Nut Beogende Instellingen verbeteren. Naast het uitbreiden van samenwerking met de sector, wordt prioriteit gesteld aan de het verbeteren van de informatie die de Belastingdienst heeft over ANBI’s door middel van een nog te ontwikkelen centraal digitaal aanleverpunt.


Standaardformulieren voor grote ANBI's vanaf 1 januari 2021

Grens gesteld op € 50.000,- bij actief geld of goederen werven  |  januari 2021

Tot 1 januari 2021 waren ANBI's vrij in de manier waarop zij hun te publiceren stukken vorm gaven. Vanaf 1 januari 2021 moeten grote ANBI's verplicht gebruik maken van standaardformulieren (zie onder '2.4. Verbeteropties voor de giftenaftrek en regeling algemeen nut beogende instellingen' en 'Artikel XIX, onderdeel A' van de publicatie).


Contante giften per 1 januari 2021 niet langer aftrekbaar

Belangrijke wijzigingen in Fiscale verzamelwet 2021  |  december 2020

In de Fiscale verzamelwet 2021 staan een aantal belangrijke wijzigingen met betrekking tot de giftenaftrek in relatie tot een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als gevolg van regelmatige fraude met kwitanties verbiedt de wetgever de aftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor contante giften (Artikel 6.37).

Over ons

De website vergaderingvangelovigen.org is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Nehemia (Ommen) en de redactie van vergaderingvangelovigen.info.