vergaderingvangelovigen.org

zakelijke dienstverlening


FAQ

Veel gestelde vragen

De gevraagde gegevens van de contactpersoon zijn bedoeld voor communicatie tussen de ANBI en vergaderingvangelovigen.org (zie ook de ANBI Voorwaarden, artikel 4, 3e volzin).

Deze gegevens worden niet gepubliceerd.

Zoals in artikel 5 van de ANBI Voorwaarden is aangegeven, kunnen extra gegevens gepubliceerd worden. Dit zijn niet de wettelijk verplichte gegevens.

Het gaat hier om:
- het internetadres (url) van de ANBI;
- het e-mailadres van de ANBI;
- het logo van de ANBI.

Deze gegevens zijn er alleen voor om eventueel meer bezoekers op uw website (url) te krijgen, het gemakkelijk contact laten leggen (e-mailadres) of een stukje herkenbaarheid (logo).

Het e-mailadres hoeft niet het e-mailadres te zijn dat bekend is bij de Kamer van Koophandel.

Bepalend voor de publicatieplicht is met welke juridische entiteit uw ANBI bij de Belastingdienst staat geregistreerd.

De publicatieplicht voor kerkgenootschappen gaat pas op 1 januari 2016 in. Alle andere ANBI's (o.a. stichtingen en verenigingen) moeten al vanaf 1 januari 2014 publiceren.

Twijfel of uw ANBI bij de Belastingdienst als kerkgenootschap geregistreerd staat? Bel de Belastingdienst en vraag het na!

BelastingTelefoon: 0800 - 0543 (gratis). Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

De doelstelling van de Belastingdienst met betrekking tot de publicatie van ANBI's is: transparantie. Dit houdt in dat de gegevens openbaar zijn.

De Belastingdienst registreert het unieke internetadres (url) waar de gegevens gepubliceerd staan. Via het zoekprogramma van de Belastingdienst is elke ANBI vindbaar, en daarmee dus ook de te publiceren gegevens.

Of de ANBI zelf actief het unieke internetadres (url) ter publicatie aanbiedt (bv in kerkblad of andere uitingen) staat hier los van.

Op de website van de Belastingdienst kunt u controleren hoe uw ANBI staat geregistreerd. Ook het unieke internetadres (url) van de publicatie staat vermeld.

Wijzigingen kunt u aan de Belastingdienst schriftelijk opgeven via:

Belastingdienst/Kantoor Eindhoven
ANBI-team
Antwoordnummer 70500
5600 TS Eindhoven

Wijziging/vervanging van zowel de algemene gegevens van uw ANBI als reeds gepubliceerde documenten kan op elk moment gedaan worden.

Aanlevering dient via e-mail gedaan te worden (anbi@vergaderingvangelovigen.org). Vermeld duidelijk wat u wilt wijzigen/vervangen en stuur het nieuw te publiceren document mee.

Voor deze publicatiegerichte wijzigingen worden geen kosten in rekening gebracht.

Voordat u de melding krijgt dat uw ANBI gegevens gepubliceerd zijn, is de zichtbaarheid gecontroleerd.

Door uw browserinstellingen is het mogelijk dat u niet de meest recente versie van de website ziet. Vernieuw of laad de pagina opnieuw (F5). Wis eventueel uw (browser) 'Geschiedenis' en ga opnieuw naar de website.

Voor gedetailleerde instructies kijkt u bijvoorbeeld bij:
- Google Chrome
- Internet Explorer
- Microsoft Edge

De beheerder van de website, RAES Media, gebruikt de ontvangen kosten primair voor hosting van de website en instandhouding van de domeinnaam. Soms is een handelingentarief van toepassing.

Ter vergelijking: op anbi.nl bedraagt de abonnementsprijs 45,- per jaar.

Mocht u bij willen dragen aan de ureninvestering die de beheerder doet, dan is een gift aan de beheerder welkom. U kunt deze apart overmaken op het bankrekeningnummer van de beheerder dat vermeld staat op de jaarlijkse factuur die u ontvangt.

Vermeld bij uw betaling duidelijk 'gift ANBI publicatie'.

Uw extra bijdrage wordt op prijs gesteld.


Over ons

De website vergaderingvangelovigen.org is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Nehemia (Ommen) en de redactie van vergaderingvangelovigen.info.Advertentie